stichting

STICHTING GAMBIA NYODEMA, GROW WITH A SMILE

Opgericht 9 augustus 2018

Algemene informatie

stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile:

Stichting Gambia Nyodema is statutair opgericht 09-08-2018 en zal handelen onder voorgenoemde naam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72323086

Het RSIN nummer is 859072575

Postadres: Vermeerstraat 1, 3362 XS , Sliedrecht.

Mail adres: gambianyodema@gmail.com

Tel : 06 40390327

De stichting heeft een rekening bij de Rabobank. Het IBAN nr. is:

NL 72 RABO 0332 5552 08

Ten name van:  Stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Robert de Wit, voorzitter.

Lia  van Dam, penningmeester en secretaris.

Richard van der Toorn, algemeen bestuurslid.

Annemarie van der Toorn Kok, algemeen bestuurslid.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen derhalve van de stichting geen loon.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De hulp van mensen in Gambia gebeurt allemaal op vrijwillig basis en zij ontvangen hiervoor geen geld van de stichting.

Niemand kan handelend namens de stichting optreden, behoudens de leden van het bestuur.