over ons

www.gambianyodema.nl

Stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile

Op 9 augustus 2018 is de stichting opgericht. Het hoofdproject van de stichting is het ondersteunen van de Nyodema Nursury school in Ebo Town, New Jeshwan, Serekunda in Gambia.

Deze school wordt al sinds 2017 privé door Robert de Wit en Lia van Dam  ondersteund en momenteel krijgen 120 kinderen van 3 tot en met 6, verdeeld over 4 klassen hier onderwijs. De kinderen leren Engels, lezen, schrijven en rekenen. Door deze basis is er voor deze kinderen een kans op een betere toekomst. Om het voortbestaan van deze school te kunnen garanderen is de stichting opgericht.

Lees het stukje over hoe Robert en Lia in aanraking zijn gekomen met de Nyodema Nursery school.

Doelstellingen van de stichting

  • Het initiëren en exploiteren van onderwijsinstellingen voor kinderen.
  • Het leveren van een bijdrage aan de economische situatie ter plaatse.
  • Andere activiteiten te organiseren die de bekendheid van de stichting en haar werkzaamheden kunnen bevorderen.
  • Het verkrijgen van subsidies en andere geldmiddelen ten behoeven van voorgenoemde activiteiten.
  • Het ondersteunen al dan niet financieel van besturen ter plaatse.

Onze Missie

De stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile streeft er naar het voorbestaan van de Nyodema Nursery school te kunnen garanderen en zo kansarme kinderen een kans onderwijs aan te bieden, hierdoor hebben deze kinderen en hun familie kans op een betere toekomst in Gambia. De leerlingen betalen geen schoolgeld maar moeten wel het schooluniform zelf betalen. Voor sommige ouder is dit al moeilijk op te brengen. Het geld wordt gebruikt om lesmaterialen aan te schaffen om zo de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Het restant wat hier voor nodig is wordt door de stichting betaald, evenals de salarissen van de onderwijzers en alle andere bijkomende kosten. Gelukkig hebben we nu een eigen school en hoeft er geen huur meer betaald te worden, maar hebben we wel met onderhouds kosten  te maken. Ook heeft de school nu stroom en water. In de toekomst hopen we ook de basisschool te realiseren. Dit zal stapsgewijs gaan, te beginnen met klas 1 en daarna ieder jaar een klas erbij, zodat onze eigen leerlingen op school kunnen blijven. Er zal dan gewerkt worden met ochtend en middag school, zodat we alles kunnen huisvesten. Zo kunnen we uiteindelijk 9 jaar onderwijs aanbieden. Dit zou voor de kinderen een wezenlijk verschil maken. De licentie voor een Nursery en Primary school hebben we al wel in ons bezit en zijn aan ons door het ministerie van onderwijs afgegeven.

Sponsoring

Particulieren en bedrijven kunnen ons sponsoren. Dit kan door maandelijks een bedrag  aan ons over te maken. Ook is het mogelijk om ons met een jaarlijkse bijdrage te sponsoren of doormiddel van een eenmalige bijdrage.

Het bedrag kan overgemaakt worden op: NL 72 RABO 0332 5552 08  ten name van: stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile.

 

www.gambianyodema.nl